Aviacinės technikos teisinė sistema

Vincas Šnirpūnas

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Orlaivių techninės priežiūros procesas yra griežtai reglamentuotas teisiniais reglamentais ir vidinėmis kompanijos procedūromis. Technikas atlikdamas techninės priežiūros darbus turi mokėti tinkamai susipažinti su reikiamomis procedūromis, bei teisingai užpildyti techninius įrašus – kaip įrodymą kad darbai buvo atlikti laikantis visų sagos reikalavimų. Technikas yra paskutinė grandis viso techninės priežiūros atlikimo procese, jis pasirašydamas techniniuose įrašuose tuo pačiu prisiima atsakomybę už atliktus darbus. Todėl technikas privalo žinoti savo pareigas ir atsakomybes – apie tai kaip tik kalba šis dalykas. Bazinis teisinis reglamentavimas aviacijoje yra vienodas visose šalyse, jis apibrėžiamas Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos dokumentuose. Tai yra pagrindas atskirų šalių aviacijos reglamentuojantiems dokumentams – todėl yra tikslinga žinoti reglamentavimo ištakas.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1368-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-253-1
Imprint No:
1368-S
Pages:
73 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1368_S

Download (1.27M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook