Dirbtinių organų projektavimas

Andžela Šešok

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Knygoje pateikiami pagrindiniai dirbtinių organų kūrimo aspektai, jų medžiagų parinkimo reikalavimai. Pateikiami dirbtinės širdies, dirbtinio inksto ir kitų dirbtinių organų konstrukcijos ir veikimo principų aprašymai. Leidinys skirtas universitetinių pirmosios pakopos studijų studentams, studijuojantiems biomechanikos inžineriją, mediciną ir kitų sričių studentams.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1357-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-240-1
Imprint No:
1357-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
293 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1357_S

Download (1.41M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook