Riedmenų eksploatavimo racionalumo aspektai

Rimantas Subačius

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Leidinyje pateiktos žinios apie saugų riedmenų eksploatavimą užtikrinančius faktorius. Ypatingas dėmesys skiriamas žmogiškųjų veiksnių įtakai bendrai eismo saugai. Taip pat pateikta informacija apie pagrindinius techninius ir ergonominius parametrus, įtakojančius sėkmingą ir saugų riedmenis valdančio personalo darbą.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1311-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-195-4
Imprint No:
1311-S
Pages:
64 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1311_S

Download (370.96k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook