Skysčių mechanika. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir pavaros

Bronislovas Spruogis

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Mokomoji knyga skiriama universitetų technikos fakultetų dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyriaus studentams, studijuojantiems skysčių mechanikos ir hidraulinių sistemų disciplinas. Ja taip pat galės naudotis aukštesniųjų technikos mokyklų studentai, nagrinėjantys ir baigiamuosiuose darbuose taikantys hidraulines sistemas arba jų elementus.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1423-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-368-2
Imprint No:
1423-S
Pages:
131 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1423_S

Download (798.39k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook