Transporto sistemos elementai

Henrikas Sivilevičius, Šarūnas Šukevičius, Lijana Maskeliūnaitė, Justas Bražiūnas 

Practical work instructions

Quantity

Description

Mokomojoje knygoje pateiktas praktinių užduočių rinkinys. Šie uždaviniai dažnai sutinkami, nagrinėjami ir sprendžiami automobilių ir geležinkelių transporto sektoriuose. Kiekviename leidinio skyrelyje pateikiama užduoties metodika, sprendimo pavyzdys ir savarankiško darbo užduotys.

Leidinys skirtas technologijos mokslų srities transporto inžinerijos (03T) pagrindinių studijų studentams, studijuojantiems Transporto sistemos elementai modulį.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1420-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-347-7
Imprint No:
1420-S
Pages:
97 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1420_S

Download (763.61k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook