Transporto sistemos elementai. Automobilių keliai ir jų statiniai

Henrikas Sivilevičius

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Mokomojoje knygoje nagrinėjama kelių transporto sistemos infrastruktūros sudedamoji dalis – automobilių keliai ir jų statiniai. Atskleista transporto sistemos paskirtis ir reikiamos savybės, išanalizuoti automobilių kelio elementai, jo dangos konstrukcija, mazgai, sankirtos ir sankryžos.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1394-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-297-5
Imprint No:
1394-S
Pages:
111 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1394_S

Download (1.11M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook