Spaudos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų rinkinys

Jonas Sidaravičius, Vytautas Turla, Vytautas Kazimieras Augustaitis

A Laboratory Manual

Quantity

Description

Leidinį sudaro šie spaudos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymai:

1. J. Sidaravičius. Spausdinimo medžiagos: laboratorinių darbų metodikos nurodymai.

2. J. Sidaravičius. Spausdinimo procesų technologija: laboratorinių darbų metodikos nurodymai.

3. J. Sidaravičius. Spausdinimo ir apdailos įrenginiai: laboratorinių darbų metodikos nurodymai.

4. J. Sidaravičius. Spaustuvė: kompleksinio projekto rengimo metodikos nurodymai.

5. V. Turla. Brošiūravimo ir įrišimo įranga bei technologija: laboratorinių darbų metodikos nurodymai.

6. V. K. Augustaitis. Ruošimo spausdinti įranga: laboratorinių darbų metodikos nurodymai.

7. V. K. Augustaitis. Ruošimo spausdinti technologija: laboratorinių darbų metodikos nurodymai.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmosios pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051) pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1285-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-094-0
Imprint No:
1285-S
Language:
Lithuanian
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook