Orlaivių funkcinės sistemos

Bronius Merkys

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Knygoje išnagrinėtos svarbiausios šiuolaikinių orlaivių funkcinės sistemos. Aprašyti orlaivio sistemų darbo principai, jų veikimas ir išnagrinėta svarbiausių tų sistemų elementų konstrukcija, veikimo principai.

Leidinys skirtas aeronautikos mokslo krypties, aeronautikos inžinerijos srities bakalauro studijų programų studentams. Jis gali būti naudojamas kaip „Orlaivių funkcinių sistemų“, modulio studijų vadovėlis.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1369-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-254-8
Imprint No:
1369-S
Pages:
115 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1369_S

Download (1.28M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook