Aviaciniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai

Bronius Merkys

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Knyga skirta studentams, studijuojantiems aeronautikos mokslo krypties, aeronautikos inžinerijos sritį. Ją kaip mokymo priemonę galima panaudoti visur, kur nagrinėjami aviacinių stūmoklinių vidaus degimo variklių darbo pagrindai ir konstrukcijos.

Knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje aprašoma variklių klasifikacija, nagrinėjami teoriniai darbo pagrindai, antra dalis skirta variklių mazgų ir sistemų konstrukcijoms aptarti.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1349-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-233-3
Imprint No:
1349-S
Pages:
113 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1349_S

Download (1.29M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook