Matematika aviatoriams

Mečislavas Meilūnas

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Mokomojoje knygoje apžvelgti tie elementariosios matematikos skyriai, kuriuos išmanyti – bent jau tiek, kiek pateikta čia, būtina studijuojantiems matematiką įvairių VGTU specialybių, taip pat ir VGTU Aviacijos instituto studentams.

Knygą sudaro keturios dalys: „Aritmetika“, „Geometrijos elementai“, „Algebrinės lygtys ir jų sistemos“ ir „Funkcijos“. Kiekvienoje dalyje pateiktos atitinkamos matematikos šakos pagrindinės sąvokos ir teiginiai, jie iliustruojami pavyzdžiais. Norint kuo geriau įsisavinti žinias, kaip visada, patartina atlikti kuo daugiau pratimų ir išspręsti taikomųjų uždavinių. Kai kurie tam tinkami vadovėliai ir uždavinynai nurodyti literatūros sąraše.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1367-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-252-4
Imprint No:
1367-S
Pages:
79 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1367_S

Download (789.37k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook