Lokomotyvų elektros pavaros. Pagrindai ir laboratorinių darbų metodikos nurodymai

Lionginas Liudvinavičius

Quantity

Description

Leidinyje pateikiami VGTU Transporto inžinerijos studijų programos Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos modulio „Riedmenų elektros įrenginiai“ lokomotyvų elektros pavarų laboratorinių darbų atlikimo bendrieji reikalavimai

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1409-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-338-5
Imprint No:
1409-S
Pages:
65 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1409_S

Download (1.3M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook