CAD-CAM aviacijoje

Kęstutis Leonavičius, Domantas Bručas

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Leidinys skirtas aviacinės mechanikos studentams ir apima skaitinio orlaivių projektavimo (CAD) bei gamybos sritis (CAM). Knygoje yra du skyriai. Pirmajame skyriuje nagrinėjamos orlaivių erdvinio modeliavimo ypatybės, pagrindiniai paviršių projektavimo, analizės metodai bei jų sujungimo būdai. Antrajame skyriuje aprašomi kompiuterinio detalių mechaninio apdirbimo pagrindai, skaitiniai gamybos valdymo metodai, būdingi aviacinėms konstrukcijoms ir orlaivių dalių mechaninės gamybos technologijoms.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1364-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-250-0
Imprint No:
1364-S
Pages:
71 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1364_S

Download (1.22M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook