Automatinis valdymas

Julius Griškevičius, Jurgita Žižienė, Juozas Vincas Astrauskas

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Knygoje pateikiamos modulio „Automatinis valdymas“ laboratorinių ir namų darbų atlikimo metodikos. Aprašant kiekvieną laboratorinį darbą nurodomas darbo tikslas, teorinė dalis, darbo prietaisai, eiga ir atlikimo metodika. Namų darbų metodikoje pateikti tachometro servomechanizmo pozicionavimo, automatinio valdymo sistemos stabilumo ir vieno parametro stabilumo srities išskyrimo skaičiavimai.

Leidinys skirtas mechanikos inžinerijos, biomechanikos ir gamybos inžinerijos studentams.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1396-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-300-2
Imprint No:
1396-S
Pages:
116 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1396_S

Download (1.29M)
16 other books in the same category:

Ekonomikos teorija

Daiva Andriušaitienė, Rolandas Drejeris, Algirdas Jakutis, Vladislavas Petraškevičius, Artūras Stepanovas

Textbook (in Lithuanian)

Price €24.37
More
In stock

Follow us on Facebook