Biomechanikos praktikumas. 1 dalis

Julius Griškevičius, Kristina Daunoravičienė

A Laboratory Manual

Quantity

Description

Knygoje aprašomos laboratorinių darbų atlikimo metodikos, skirtos susipažinti su žmogaus kūno fiziologinių parametrų įvertinimo metodais, žmogaus kūno biomechaninių parametrų matavimo būdais ir priemonėmis šiems metodams taikyti. Kiekviename laboratoriniame darbe pateikiama teorinė dalis, matavimo prietaisai, darbų atlikimo eiga bei literatūros sąrašas. Žmogaus kūno biomechaninių parametrų nustatymo metodams taikyti pateiktos šių metodų teorinio skaičiavimo metodikos, siekiant palyginti jas su eksperimentinių duomenų rezultatais.

Leidinys skirtas universitetinių pirmosios pakopos studijų studentams, studijuojantiems biomechanikos inžineriją, sporto inžineriją, mediciną ir kitų sričių studentams.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1403-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-309-5
Imprint No:
1403-S
Pages:
101 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1403_S

Download (762k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook