Mechanika. Termodinamika. Bangos

Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Mokomoji knyga skirta pirmo kurso aviamechanikos specialybės studentams. Knygoje yra penki skyriai. Pirmame kalbama apie medžiagas. Antrame aptariami klasikinės mechanikos klausimai. Trečiasis skyrius paskirtas termodinaminiam kūnų tyrimo metodui. Ketvirtame ir penktame skyriuose nagrinėjami bangų sklidimo aplinkoje klausimai. Knygoje pateikti 55 paveikslai, kurie palengvina informacijos suvokimą.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM -07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM -07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1322-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-209-8
Imprint No:
1322-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
75 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1322_S

Download (361.75k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook