Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos laboratorinių darbų metodikos nurodymai

Audrius Čereška, Gintas Viselga

A laboratory manual

Quantity

Description

Leidinyje pateikti laboratorinių darbų aprašymai, kuriuos sudaro: darbo tikslas, užduotis, darbo atlikimo tvarka, naudojamų įrankių ir mechanizmų konstrukcijų bei veikimo principo aprašymai, gautų rezultatų analizės metodikos.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos Sąjungos strukturinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmosios pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(-si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051), pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1378-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-268-5
Imprint No:
1378-S
Language:
Lithuanian
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook