Pažangios inžinerinės medžiagos: savybės, gamyba, taikymas

Algirdas Vaclovas Valiulis

Vadovėlis

Egzempliorių užsakyti galite čia

Kiekis

Aprašymas

Vadovėlyje nagrinėjama naujų rūšių medžiagų ar medžiagų grupių, sukurtų pastaraisiais dešimtmečiais, raida ir taikymas įvairiose techninės veiklos srityse. Supažindinama su miltelinių medžiagų gamyba, miltelių mechaninio legiravimo principais ir būdais, įvairios paskirties paviršinėmis dangomis, kietosiomis medžiagomis, medžiagomis elektronikos ir saulės energetikos elementams gaminti, karščiui atsparių lydinių (superlydinių) kūrimo raida. Aprašomos nanokristalinės, superkietosios, fotovoltinės, funkcinių dangų ir kt. medžiagos. Nagrinėjama vidinė medžiagų sandara, jos susidarymo sąlygos, savybės, ypatumai ir gamybos būdai.

Vadovėlis padės dėstytojui paskaitų metu kuo suprantamiau perteikti dėstomo dalyko teorines ir praktines žinias, o studentui – kuo geriau įsisavinti dėstomą medžiagą dirbant savarankiškai, formuojant praktinių tyrimų įgūdžius, vystant problemų formulavimo, sistemų, procesų ir jų elementų kūrimo gebėjimus, ugdant saugaus darbo įgūdžius. Vadovėlyje pateikiama medžiaga padės siekti dėstomo dalyko supratimo – gebėjimo suprasti ir interpretuoti mokomąją informaciją; pritaikymo – gebėjimo naudoti išmoktą medžiagą realioms problemoms spręsti; analizės – gebėjimo padalinti informaciją į sudėtines dalis ir ieškoti šių dalių tarpusavio sąveikos; sintezės – gebėjimo dalis sujungti į vieną visumą; įvertinimo – gebėjimo nustatyti medžiagos vertingumą duotam tikslui pasiekti.

Knygoje pateikiama informacija gauta iš autentiškų ir medžiagų mokslo bei inžinerijos srityse aukštai vertinamų šaltinių. Prie pateiktos faktinės medžiagos nurodyti literatūros šaltiniai. Autorius neprisiima atsakomybės už šiuose šaltiniuose pateikiamų duomenų tikslumą.

Vadovėlis skirtas universitetinių aukštųjų technikos mokyklų technikos specialybių studentams, neuniversitetinių aukštųjų technikos mokyklų (kolegijų) dėstytojams ir studentams bei visiems, besidomintiems medžiagų mokslo raida.

Knygos leidimą rėmė Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 2.5 priemonės projektas „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1- 2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projektą rėmė Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies rėmė Europos Sąjunga.

Leidinio elektroninis variantas: 

DOI: https://doi.org/10.3846/1262-S

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-084-1
eISBN:
978-609-457-112-1
Leidyklos nr.:
1262-S
Matmenys:
167×240 mm
Puslapių skaičius:
524 p.
Viršelis:
kietas
Kalba:
lietuvių
Priedai
Atsisiųsti
Content/Turinys_1262_S

Atsisiųsti (977.75k)
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e