Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas

Bronius Jančiauskas, Augustinas Maceika, Rolandas Strazdas, Eligijus Toločka, Irena Zabielavicienė

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Pagrindinis šios mokomosios knygos tikslas – suteikti pramonės įmonės valdymo procesui reikalingų ekonomikos ir vadybos sričių teorinių žinių, kurios, taikomos inžinerinės veiklos praktikoje, išugdytų gebėjimus veikti ne tik nacionalinės, bet ir globalios konkurencijos sąlygomis. Naudojantis šia knyga bus galima atlikti ne tik praktinės situacijos įmonėje analizę, bet ir pasirinkti reikiamą sprendimo būdą inžinerinės problemos metodologinės ir praktinės motyvacijos srityje.

Leidinys skirtas technologijos mokslų srities, gamybos inžinerijos studijų krypties studentams ir skaitytojams, kurie domisi pramonės įmoniu veiklos valdymo ir inžinerinės pažangos temomis. Knyga gali būti naudojamasi studijuojant modulius MEPVB11051 „Pramonės įmonių valdymas“, MEPVB11063 „Gamybos planavimas ir organizavimas“ ir MEPVM11004 „Operacijų tyrimai“.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemone „Studiju kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2- ŠMM-07-K-01-051, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-051.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1288-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-167-1
eISBN:
978-609-457-166-4
Imprint No:
1288-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
312 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys

Download (98.41k)
16 other books in the same category:

Miestotvarka

Marija Burinskienė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Vytautas Adomavičius, Pranciškus Juškevičius, Antanas Klibavičius, Bronislavas Narbutis, Gražvydas Paliulis, Aleksas Rimkus, Jurgis Šliogeris, Zita Paulauskienė, Vygaudas Kvedaras

Textbook

Price €9.18
More
In stock

Follow us on Facebook