Suvirintinių jungčių kokybės kontrolė, valdymas ir optimizavimas

Ivanas Višniakas, Vitalijus Rudzinskas

Study book (in Lithuanian)

Quantity

Description

Požiūris į kokybę, kaip svarbiausią kiekvieno darbuotojo uždavinį, turi būti įdiegtas visos firmos mastu, kiekviename jos padalinyje ir ypač projektavimo struktūrose. Priemonės, garantuojančios gamybos pažangą ir produkcijos kokybę, turi tapti kasdienybe. Leidinyje nagrinėjamos technikos objektų suvirintųjų konstrukcijų kontrolės problemos, defektų atsiradimo priežastys, suvirintinių jungčių kontrolės metodai. Leidinyje analizuojama gamybos procesų kontrolė, gamybos proceso valdymas, kokybės ratas, defektų rūšys ir jų susidarymo priežastys. Taip pat aptariamas neardomosios kontrolės metodo parinkimo racionalumas.

Mokomoji knyga skirta pagrindinių ir magistrantūros studijų studentams, studijuojantiems inovacinės gamybos inžinerijos programą.

Leidinį rekomendavo VGTU Mechanikos fakulteto studijų komitetas.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmosios pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-051.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1278-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-091-9
eISBN:
978-609-457-113-8
Imprint No:
1278-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
168 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys

Download (198.78k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook