Technologinės mašinos

Gintas Viselga, Audrius Čereška

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos bendrosios žinios apie plačiausiai naudojamų universalių technologinių mašinų mechaninę įrangą, aprašoma jos konstrukcija, veikimo principas ir derinimas.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmosios pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybe, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(-si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051) pagal Žmogiškuųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ priemone VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1385-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-093-3
Imprint No:
1385-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
140 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1385_S

Download (193.7k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook