Matavimų teorija ir praktika

Vladas Vekteris, Albinas Kasparaitis

Study book

Quantity

Description

Mokomojoje knygoje pateiktos žinios apie statistinę matavimų duomenų analizę, matavimo duomenų tvarkymo metodus ir statistinių hipotezių tikrinimą. Aprašytos šiuolaikinės linijinių ir kampinių poslinkių matavimo sistemos, jų elementai ir komparatoriai. Knyga skirta visų mechanikos specialybių studentams. Knygos tema atitinka Europos universitetų panašaus tipo leidinių tematiką.

Šia mokomąja knyga galės naudotis ne tik technikos, bet ir kitų universitetų studentai, magistrai, taip pat pramonės darbuotojai ir kolegijų studentai.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM -07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM -07-K-01-051, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM -07-051.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1318-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-096-4
eISBN:
978-609-457-213-5
Imprint No:
1318-S
Dimensions:
140×200 mm
Pages:
248 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1318_S

Download (881.03k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook