Nanometrinių integrinių grandynų visiškai skaitmeniniams dažnio sintezatoriams kūrimas ir tyrimas

Marijan Jurgo

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami daugiajuosčių dažnio sintezatorių blokai, modeliai bei jų kūrimas taikant nanometrines integrinių grandynų technologijas. Iškeliama ir įrodoma hipotezė, kad taikant nanometrines technologijas visiškai skaitmeniniai dažnio sintezatoriai įgalina gauti parametrus, reikiamus daugiajuosčiams belaidžio ryšio siųstuvams-imtuvams. Darbo tikslas – sukurti visiškai skaitmeninio dažnio sintezatoriaus blokus, kuriuos naudojant galima pasiekti reikiamus sintezatoriaus, skirto daugiajuosčiams belaidžio ryšio siųstuvams-imtuvams, parametrus taikant nanometrines integrinių grandynų gamybos technologijas. Darbe išspręsti tokie uždaviniai: ištirtos dažnio sintezatorių struktūros ir sukurta struktūra, tinkama įgyvendinti taikant nanometrines technologijas, sukurti ir ištirti siūlomos struktūros sintezatorių sudarančių blokų modeliai ir integriniai grandynai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir keturi priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje apžvelgiamos dažnio sintezatorių rūšys, aprašomi pagrindiniai dažnio sintezatorių parametrai ir dažniausiai naudojamos kokybės funkcijos. Apžvelgiami dažnio sintezatorių modeliai ir jų veikimas fazės ir dažnio srityse. Aprašomi visiškai skaitmeninio dažnio sintezatoriaus triukšmų šaltiniai. Skyriaus pabaigoje suformuluojami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pasiūlyta ir taikoma nauja kokybės funkcija, leidžianti atlikti daugiajuosčių dažnio sintezatorių palyginamąją analizę. Iškeliami reikalavimai pagrindiniams sintezatoriaus blokams, nagrinėjami laikinio skaitmeninio keitiklio skiriamosios gebos didinimo būdai, sukurtas naujas laikinio skaitmeninio keitiklio modelis. Siūloma dažnio sintezatoriaus struktūra daugiajuosčiams siųstuvams-imtuvams.

Trečiajame skyriuje pagal iškeltus reikalavimus daugiajuosčio dažnio sintezatoriaus blokams, taikant kompiuterinių skaičiavimų ir eksperimentinius metodus yra kuriami ir tiriami laikinio skaitmeninio keitiklio, skaitmeniniu būdu valdomo generatoriaus bei skaitmeninio filtro integriniai grandynai.

Disertacijos tema yra atspausdinti 7 moksliniai straipsniai: 4 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, 1 – tarptautinių konferencijų medžiagoje, įtrauktoje į Clarivate Analytics Proceedings duomenų bazę, 2 – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti devyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-044-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-133-1
Leidyklos nr.:
2018-044-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
160
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e