Prisitaikančių konstrukcijų optimizavimas. sąsajos su projektavimo standartais

Artūras Venskus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T).

Disertaciniame darbe išplėtota vieninga tamprių-plastinių prisitaikančių sistemų optimizavimo su stiprumo, standumo ir klumpamosios galios sąlygomis, taikant ekstreminius energinius principus, matematinio programavimo teoriją, šiuolaikines kompiuterines technologijas ir sąsajas su projektavimo standartais, metodika. Darbe parodyta, kad prisitaikomumo teorija yra bendriausias metodinis įrankis skirtas statybinių konstrukcijų skaičiavimui nuo įvairių apkrovų, įgalinantis išvengti detalios apkrovimo istorijos nagrinėjimo.

Disertaciją sudaro įvadas, penkeri skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir keturi priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimų konferencijose sąrašas bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame atlikta prisitaikančių konstrukcijų optimizavimo metodų apžvalga, išryškinta būtinybė pasitelkti sąsajas tarp teorinių optimizavimo metodų ir projektavimo standartų.

Antrajame skyriuje aptariama konstrukcijų diskretizacija, sudaryti patobulinti projektinio ir patikrinamojo uždavinių matematiniai modeliai.

Trečiajame skyriuje parodyta sąsaja tarp statybos inžinerijoje naudojamų apkrovų derinių ir kartotinės-kintamosios apkrovos. Pasiūlyta metodika leidžianti integruotai projektuoti prisitaikančias konstrukcijas įvertinant stiprumą, standumą ir klumpamąją galią.

Ketvirtajame skyriuje aprašomos autoriaus sukurtos netiesinio programavimo programos, aptariama jų valdymo specifika.

Penktas skyrius skirtas dvimatės plokštės patikrinamajam uždaviniui. Pasiūlytas naujas sprendimo algoritmas kombinuojantis Mizeso ir Treska takumo sąlygas.

Disertacijos tema paskelbta 12 straipsnių: šeši – leidiniuose įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą; vienas konferencijų medžiagoje, referuotoje Thomson ISI duomenų bazėje; vienas – recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje; vienas – recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje; vienas – 
recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje; du – nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1887-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-863-3
Leidyklos nr.:
1887-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
128 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e