Investicijų portfelio sprendimų paramos sistema

Viktorija Stasytytė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Socialiniai mokslai, ekonomika (04S)

Modernioji investicijų portfelio teorija nuo pat sukūrimo susilaukė didelio investicijų valdymo sritį tyrinėjančių mokslininkų bei pragmatikų, norinčių ją panaudoti palankioms investavimo galimybėms įžvelgti, susidomėjimo. Pradėti vykdyti tyrimai įvairiomis kryptimis, siekiant patobulinti šią teoriją ir nustatyti adekvačią tikimybės skirstinio formą portfelio pelningumo galimybių aibei aprašyti. Buvo intensyviai nagrinėjama rizikos (rizikingumo) koncepcija, ieškant tinkamiausio jos mato investicijų portfelyje. Susiformavo tvirta nuostata, jog portfelio optimizavimas turi būti daugiatikslis. Iškilo konkreti problema – kaip subendramatinti investicijos grąžą ir patikimumą investuotojo požiūriu. Deja, iki šiol vykdomi tik fragmentiniai tokio pobūdžio tyrimai. Todėl kyla poreikis sukurti šiam tikslui įgyvendinti skirtą sprendimų paramos sistema kapitalo rinkoje, kuri savo koncepcija ir techninėmis galimybėmis sistemiškai atsižvelgtų į kapitalo rinkose vykstančius procesus.

Darbo tyrimų objektas – sprendimų paramos sistema, leidžianti formuoti investavimo sprendimus kapitalo rinkoje, atsižvelgiant į jų patikimumą.

Darbo tikslas – pasitelkiant ir plėtojant adekvačiojo investicijų portfelio modelio principus sukurti ir praktiškai pritaikyti pasirinktose vertybinių popierių rinkose investicijų portfelio sprendimų paramos sistemą, galinčią padėti formuoti efektyvias investavimo strategijas kapitalo rinkoje.

Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai.

Pirmame disertacijos skyriuje nagrinėjamos pagrindinės teorinės investicijų kapitalo rinkoje nuostatos, formuojančios gaires tolimesniam tyrimui. Antrasis disertacijos skyrius skirtas autorės sukurtai investicijų portfelio sprendimų paramos sistemai aprašyti. Išanalizuotos sistemos sukūrimo prielaidos, autorės sukurtos sistemos ir kitų padedančių priimti investicinius sprendimus kapitalo rinkoje sistemų panašumai ir skirtumai. Trečiame disertacijos skyriuje buvo pateiktas sukurtos sprendimų paramos sistemos įgyvendinimas. Aprašytas praktinis eksperimentas, atliktas pasirinktose kapitalo rinkose su faktiniais praėjusio laikotarpio duomenimis, retrospektyvus monitoringas pasirinktose kapitalo rinkose ir portfelio valdymas realiuoju laiku.

Darbo rezultatai paskelbti 20 mokslinių straipsnių, du iš kurių publikuoti mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę, 4 – į Thomson ISI Proceedings duomenų bazę, 3 – mokslo žurnaluose, cituojamuose kitose duomenų bazėse, 6 – tarptautinių konferencijų leidiniuose, 5 – kituose leidiniuose. Skaityta 10 pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1899-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-944-9
Leidyklos nr.:
1899-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
164 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e