Investicinių fondų rinkų efektyvumas

Modestas Plakys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Socialiniai mokslai, ekonomika (04S).

Disertacijoje nagrinėjama tarptautinių investicinių fondų veiklos plėtojimo ir rinkų efektyvumo didinimo tematika ir problematika.

Darbo tikslas – išnagrinėti investicinių fondų rinkų raidos reiškinius ir ypatumus, pasireiškiančius šiuolaikinėmis ekonomikos internacionalizavimo ir ES plėtros sąlygomis, ir parengti teorinį modelį, skirtą investicinių fondų rinkų efektyvumui kompleksiškai vertinti. Daktaro disertaciją sudaro įvadas, keturios dalys ir išvados.

Įvade pristatoma pagrindinė darbo problema, jos aktualumas, tyrimų objektas, tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodika, ginamieji teiginiai, mokslinis darbo naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė.

Pirmajame skyriuje išnagrinėta šiuo metu naudojamų teorijų ir teorinių modelių, skirtų investiciniams fondams, jų veiklai ir jų rinkoms, studija. Nuodugniai išnagrinėti šiuolaikiniai požiūriai į investicinius fondus ir investicinių fondų rinkas, investicinių fondų klasifikavimą, jų vietą finansų sistemoje. Įvardintos aktualios investicinių fondų veiklos rizikos rūšys. Išnagrinėta investicinių fondų rinkų efektyvumo teorinė samprata, atlikta teorijų, taikytinų investicinių fondų rinkų efektyvumui vertinti, analizė. Pagrindinis dėmesys skiriamas vertinimo dualumo problemai, išreiškiančiai poreikį investicinių fondų rinkų efektyvumą vertinti iš dviejų pozicijų – iš investicinių fondų, atliekančių tarpininko funkcijas finansų sistemoje, pozicijų ir iš investuotojų, kurie investicijoms skirtas savo lėšas perduoda investiciniams fondams, pozicijų.

Antrajame skyriuje pristatomi autoriaus siūlomi teoriniai modeliai ir tyrimų, skirtų investicinių fondų rinkų efektyvumui vertinti, metodika. Aprašytas autoriaus siūlomas teorinis modelis, taikytinas investicinių fondų rinkų efektyvumui vertinti.

Trečiajame skyriuje išnagrinėti pokyčiai tarptautinėse investicinių fondų rinkose, įvardinti aktualūs investicinių fondų rinkų plėtojimąsi lemiantys veiksniai, aprašyti autoriaus atlikti tyrimai, skirti investicinių fondų plėtojimui tarptautinėse rinkose, ir jų rezultatų studija. Išnagrinėtos investicinių fondų ir jų rinkų plėtros poveikiai technologijų pažangai, ypač – aukštųjų technologijų sektoriaus augimui, identifikuotos investicinių fondų rinkų koncentracijos aktualijos, atskleistos tarptautinių investicinių fondų rinkų raidos perspektyvos.

Ketvirtajame skyriuje pateikta disertacijoje pasiūlyto teorinio modelio praktiniam tinkamumui įvertinti skirto eksperimento medžiaga. Praktinio tinkamumo vertinimo rezultatai parodė, kad teorinį modelį galima naudoti kompleksiškai vertinant ir analizuojant investicinių fondų rinkų efektyvumą.

Disertacijos pabaigoje suformuluotos išvados ir pasiūlymai.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: 3 – recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėse, vienas recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagose, 2 – respublikinių konferencijų medžiagose, vienas –recenzuojamame mokslo leidinyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1904-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-971-5
Leidyklos nr.:
1904-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
170 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e