Elektromagnetinių laukų ir dispersinių charakteristikų skaičiavimai

Elektromagnetinių laukų ir dispersinių charakteristikų skaičiavimai atviruosiuose bangolaidžiuose iš spinduliuotę sugeriančių medžiagų

Tatjana Gric

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Fiziniai mokslai, fizika (02P), kondensuotos medžiagos: elektroninė struktūra, elektrinės, magnetinės ir optinės savybės, superlaidininkai, magnetinis rezonansas, relaksacija, spektroskopija (P260).

Disertacijoje nagrinėjami atvirieji (neekranuotieji) bangolaidžiai, pagaminti iš elektromagnetinę (EM) spinduliuotę sugeriančių medžiagų. Pagrindiniai tyrimo objektai – įvairios formos skerspjūvio bangolaidžiai, pagaminti iš SiC ir metamedžiagų. Atvirųjų bangolaidžių pagrindu gali būti sukurti mikrobanginiai įrenginiai, pvz. moduliatoriai, fazės suktuvai, filtrai ir t. t. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti algoritmus ir atlikti atvirųjų bangolaidžių, pagamintų iš modernių medžiagų (SiC, metamedžiagų), pasižyminčių anomaliąja dispersija, ir ypatingai dideliais elektromagnetinės bangos nuostoliais, elektrodinaminę analizę, kurios esmė dispesinių charakteristikų ir EM laukų pasiskirstymų skaičiavimas, kai Maxwello lygtys sprendžiamos patenkinant visas ribines sąlygas.

Darbe sprendžiami pagrindinių ir pirmųjų aukštesniųjų modų, sklindančių tiriamuosiuose bangolaidžiuose, dispersinių charakteristikų ir EM laukų pasiskirstymų analizės, elektrodinaminių charakteristikų ypatumų ir jų taikymo galimybių nagrinėjimo uždaviniai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų, disertacijos tema, sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas darbo mokslinis naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei, apžvalgai metodų, naudojamų bangolaidinių įrenginių analizei. Taip pat jame pateiktas algoritmų, sukurtų aptartųjų metodų pagrindu, aprobavimas.

Antrajame skyriuje aptarti apskritųjų bangolaidžių, pagamintų iš SiC ir metamedžiagų, elektrodinaminės analizės rezultatai.

Trečiajame skyriuje pateikti sudėtingos skerspjūvio formos bangolaidžių, pagamintų iš SiC ir metamedžiagų elektrodinaminės analizės rezultatai.

Disertacijos tema paskelbta 14 mokslinių straipsnių ir perskaityta 18 pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse (14) konferencijose. Disertacijos tema paskelbtas Lietuvos Respublikos patentas Nr. 5710 ir publikuotas knygos skyrius.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/1910-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-973-9
Leidyklos nr.:
1910-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
94 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e