Ypatingųjų poveikių statiniams sukeliamos rizikos vertinimo metodas

Virmantas Juocevičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T).

Disertacijoje aprašomas metodas, sukurtas vertinti ypatingųjų poveikių statiniams keliamą riziką. Darbe pateikti trys šio metodo taikymo pavyzdžiai. Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, išvados, literatūros šaltiniai, autoriaus publikacijų sąrašas ir penki priedai.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra, kurioje tiriami rizikos vertinimo metodai ir aptariama jų taikymo konstrukcijoms skaičiuoti galimybė. Pateikiama trumpa ypatingųjų poveikių klasifikacija bei konstrukcijų, kurias jie gali paveikti, pažeidžiamumo modeliavimas.

Antrajame skyriuje aprašomas metodas, sukurtas ypatingųjų poveikių keliamų konstrukcijų pažaidų tikimybėms vertinti. Metodas derina statybinių konstrukcijų patikimumo teorijos ir Bajėso statistinės teorijos priemones. Jis gali būti taikomas tiek projektuojant konstrukcijas, tiek vertinant pramoninių objektų riziką.

Trečiajame skyriuje aprašoma, kaip taikyti siūlomą metodą vertinant medinėms konstrukcijoms keliamą gaisro riziką. Ta rizika išreiškiama gaisro pažeistos konstrukcijos suirimo tikimybe, kuri yra vertinama apriorine ir aposteriorine tankio funkcijomis, skaičiuojamomis Bajėso statistinės teorijos priemonėmis. Šiame skyriuje nagrinėjama medinė gaisro veikiama pramoninio pastato stogo konstrukcijos sija. Gaisro poveikis modeliuojamas maža statistine gaisro charakteristikų imtimi.

Ketvirtajame skyriuje pateiktas siūlomo metodo taikymas projektuojant sprogimo veikiamą apsauginį barjerą. Atsižvelgiama į barjero elementų mechaninio modelio neapibrėžtumus. Ypatingasis poveikis, tirtas šiame skyriuje, yra geležinkelio cisternos sprogimo sukeliama slėgio banga. Šis poveikis nusakomas maža statistine sprogimo bangos viršslėgio reikšmių imtimi.

Penktajame skyriuje pateikiamas siūlomo metodo taikymas uraganinių vėjų atveju. Skyriuje skaičiuojama konstrukcija – gelžbetoninis kaminas, kurį gali pažeisti uraganinis vėjas. Ypatingasis poveikis yra išreiškiamas maža statistine imtimi, sudaryta iš per paskutinį penkiasdešimtmetį matuotų uraganinių vėjų greičių. Skaičiuojant kaminą atsižvelgta į neapibrėžtumus, susijusius su mechaniniu šios konstrukcijos modeliu.

Darbo rezultatai paskelbti septyniolikoje mokslinių straipsnių: šeši – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę, du – konferencijų leidiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI Proceedings duomenų bazę, vienas – recenzuojamame mokslo žurnale; penki – tarptautinių konferencijų leidiniuose; trys – kituose leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1915-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-998-2
Leidyklos nr.:
1915-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
144 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e