Sigma-Delta skaimeninių-analoginių keitiklių garso galios stiprintuvams projektavimas ir tyrimas

Vytenis Puidokas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija (01T).

Disertacijoje nagrinėjami Sigma-Delta skaitmeniniai-analoginiai (SA) keitikliai garso galios stiprintuvams. Pagrindinis tyrimų objektas – skaitmeninis Sigma-Delta garso galios SA keitiklis, jo sandaros tobulinamas bei eksperimentinis tyrimas. Disertacijos tikslas – pasiūlyti skaitmeninio Sigma-Delta garso galios SA keitiklio interpoliatoriaus struktūros tobulinimo bei keitiklio tyrimo metodus.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje formuluojama problematika, aptariamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomi tyrimų metodai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas Sigma-Delta garso galios SA keitiklio struktūrų palyginamajai analizei, parametrų įvertinimui bei disertacijos uždavinių formulavimui.

Antrajame skyriuje nagrinėjamos skaitmeninio Sigma-Delta garso galios SA keitiklio interpoliatorių struktūros, sudaromi matematiniai modeliai ir analizuojami modeliavimo rezultatai.

Trečiajame skyriuje analizuojami Sigma-Delta garso galios SA keitiklio tarpkanalio atskyrimo įvertinimo metodai, pasireiškiant netiesiniams kryžminiams trukdžiams pasyviajame kanale. Pateikiami eksperimentiniai efektinių verčių spektrų pavyzdžiai bei tuo metu stimuliuojamame kanale pasireiškiantys netiesiniai iškraipymai. Aptariami kryžminių trukdžių įvertinimo būdai.

Ketvirtajame skyriuje aprašoma pasiūlytas Sigma-Delta garso galios SA keitiklio tarpmoduliacinių iškraipymų testavimo metodas naudojant modifikuotus Twin‑T filtrus. Analizuojami dažninių amplitudės charakteristikų modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatai ir pateikiami supaprastinti alternatyvūs analizės variantai.

Disertacijos tema paskelbti aštuoni moksliniai straipsniai: šeši – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge sąrašą; vienas – mokslo žurnale, referuojamame Index Copernicus (IC) duomenų bazėje bei vienas respublikinės konferencijos medžiagoje. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti septyniose (du respublikinėse ir penki tarptautinėse) mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1920-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-002-5
Leidyklos nr.:
1920-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
116 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e