Regionų interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai

Rytis Rainys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama interneto tinklo infrastruktūros patikimumo problematika, analizei naudojant tinklo topologijos tyrimus, grafų teorijos taikymą ir tinklo modeliavimą. Tyrimų objektas, interneto tinklo infrastruktūra, kurios pagrindą sudaro autonominės sistemos ir tarptinklinių sujungimų linijos. Nuo stabilios interneto tinklo veiklos priklauso informacijos pasiekiamumas, elektroninė komercija, nutolusių objektų valdymas ir t. t. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti metodikas ir algoritmus, skirtus interneto tinklo infrastruktūros analizei bei veiklos patikimumo kontrolei. Tyrimų taikymo sritis – interneto tinklo veiklos tęstinumo priežiūra ir reguliavimas.

Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: interneto tinklo topologijos analizės modelio ir priemonių sudarymas; interneto junglumo tyrimas siekiant identifikuoti kritinius elementus, kurių pažeidimai susiję su tinklo funkcionalumo praradimu; kritinių interneto tinklo elementų stebėsenos modelio sudarymas; eksperimentiniai kibernetinių atakų simuliacijos bandymai; bei interneto tinklo infrastruktūros patikimo stiprinimo parinkimas.

Disertaciją sudaro įvadas, 5 skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūroje aprašytų metodų, susijusių su tinklų ir informacijos saugumo incidentų valdymu apžvalgai bei CERT modelio optimizavimui. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje analizuojama interneto tinklo topologija taikant grafų teoriją, pasiūlytas autonominių sistemų ir jų sujungimo linijų klasifikavimas. Trečiasis skyrius skirtas kritinių interneto tinklo infrastruktūros elementų paieškos metodikos sudarymui ir taikymui. Pasiūlyta metodika bei algoritmas tokių elementų stebėsenai. Ketvirtajame skyriuose modeliuojama ir tiriama kibernetinių atakų įtaka interneto tinklo infrastruktūros funkcionalumui. Penktajame skyriuose tyrimais gauti rezultatai sudaro prielaidas formuluoti priemones interneto tinklo infrastruktūros patikimui stiprinti bei formuoja regiono interneto ateities reguliavimo ir vystymo gaires.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: du – tarptautinių konferencijų medžiagoje, keturi – recenzuojamame moksliniame žurnale (Thomson ISI Web of Science). Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1926-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-014-8
Leidyklos nr.:
1926-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
106 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e