Architektūros profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis. Biografinė apybraiža ir bibliografinė rodyklė.

Sudarė Ona Juršaitė

Habilituoti daktaraiQuantity

Description

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalieriaus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesoriaus, habilituoto daktaro, Tarptautinės informatizavimo akademijos akademiko, Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo, Valstybinės architektūros premijos laureato Konstantino Jakovlevo-Mateckio išleistų knygų ir straipsnių bibliografinė rodyklė skiriama jo 85-mečio ir pedagoginės, mokslinės bei kūrybinės veiklos 60-mečio jubiliejui. Ši rodyklė apima jo 1961–2013 metų mokslinę, kūrybinę ir pedagoginę veiklą.

Tai jau ketvirtoji profesoriaus darbų bibliografija. Anksčiau ji buvo išleista 1999 m., 2004 m. ir 2009 m.

Renkant medžiagą naudotasi ankstesnių metų leidiniais, profesoriaus K. Jakovlevo-Mateckio archyvais, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos katalogais ir publikacijų duomenų bazėmis.

Į rodyklę įtrauktos profesoriaus Konstantino Jakovlevo-Mateckio knygos, monografijos, straipsniai, redaguoti darbai, konferencijų pranešimai, aprašyta projektinė ir mokslinė veikla, dalyvavimas konkursuose, parodose, jam suteikti apdovanojimai.

Rodyklė padalyta į skyrius. Darbai išdėstyti chronologine seka, o pagal metus leidiniai išvardyti abėcėlės tvarka lotynų ir kirilicos rašmenimis.

Biografinę apybraižą apie profesorių Konstantiną Jakovlevą-Mateckį parašė VGTU Miestų statybos katedros vedėja, prof. dr. Marija Burinskienė, naudodamasi anksčiau rengtų rodyklių-biografinių apybraižų medžiaga (prof. Eduardo Budreikos) ir kitais literatūros šaltiniais. Leidinio pabaigoje pridedama pavardžių rodyklė ir santrumpų sąrašas.

 

Leidinio leidybą rėmė UAB „Kortas“

Book details

Data sheet

Year:
2014
ISBN:
978-609-457-629-4
Imprint No:
2230-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
210 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
ISSN:
2351-5384
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook