Kraujo tėkmės ir įtempių pažeistose kraujagyslėse tyrimas

Zyta Kuzborska

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T).

Disertacijoje nagrinėjama fizinio krūvio, amžiaus bei lyties įtaka kraujo spaudimui ir didžiausiems įtempiams pažeistoje kraujagyslės vietoje. Pagrindinis tyrimo objektas – ligos pažeista kraujagyslė ir joje vykstantys kraujo tėkmės procesai, priklausantys nuo fizinio krūvio dydžio, pažeidimo laipsnio ir rūšies, amžiaus, lyties, bei šių veiksnių įtaka didžiausiems įtempiams ir spaudimui pažeistose vietose. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti kraujo tėkmės charakteristikas, lokalinį kraujo spaudimą, įtempių pasiskirstymą pažeistose kraujagyslėse priklausomai nuo fizinio krūvio, įvertinant kraujagyslių mechaninių savybių pokytį dėl amžiaus, lyties, kraujagyslės pažeidimo rūšies, ir sudaryti supaprastintą darbingumo vertinimo metodiką. Darbe sprendžiami keli uždaviniai: ištirti fizinės apkrovos dydžio, kraujagyslių pažeidimų laipsnio, amžiaus ir lyties įtaką kraujo spaudimui ir įtempių padidėjimui pažeistose kraujagyslių vietose; eksperimentiniu būdu nustatyti kraujo tėkmės rodiklių pokyčius pažeistose kraujagyslėse; ištirti kraujo spaudimo ir širdies susitraukimų dažnio charakteristikų pokyčius nustatytame fizinio krūvio ir žmogaus darbingo amžiaus intervale.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, mokslinis darbo naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame aptarti mokslo darbai, kuriuose analizuojama kraujagyslių pažeidimo įtaka kraujo tėkmės parametrams, įtempiams pažeistose vietose ir mechaninių savybių pokyčiams. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas tamprios kraujagyslės modelis, aprašantis kraujo tėkmę ir tamprųjį kūną, pažeidimo rūšis, taip pat čia formuluojamos prielaidos, išvados. Trečiajame skyriuje pateikiami kraujagyslių modeliavimo baigtinių elementų metodu rezultatai ir jų analizė. Formuluojamos skyrių išvados. Ketvirtajame skyriuje pateikiami apkrovos dydžio, amžiaus ir lyties įtakos kraujo spaudimui tyrimo rezultatai ir apytikslė darbingumo vertinimo metodika. Formuluojamos skyrių išvados.

Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: keturi – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, vienas – recenzuojamoje tarptautinių konferencijų medžiagoje ir trys – respublikinės konferencijos medžiagoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1944-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-050-6
Leidyklos nr.:
1944-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
140 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e