Daugiacikliškai apkrautų suvirintųjų jungčių atsparumas irimui

Rimantas Stonkus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T).

Disertacijoje nagrinėjamos suvirintųjų jungčių atsparumo irimui problemos, veikiant daugiacikliam apkrovimui. Tyrimo objektas yra suvirintųjų jungčių mechaninis būvis, susidarantis konstrukcijos elementuose, kuriuose dėl apkrovos daugiacikliškumo prasideda irimo procesas. Suirimo mechanizmo nagrinėjimas yra svarbus didelių gabaritų detalių projektiniam ir eksploataciniam ilgalaikiškumui užtikrinti. Detali analizė ir interpretacija leidžia parinkti tinkamesnę suvirintųjų jungčių skaičiavimo metodiką. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti irimo procesus suvirintuose sandūriniuose sujungimuose, apkrautuose daugiacikliškai, patobulinti skaičiavimo metodiką pagal plyšio susidarymo, plitimo, sustojimo ir visiško suirimo dėsningumus, nustatytus eksperimentiniais analitiniais tyrimais.

Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame apžvelgiami moksliniai darbai, glaudžiai susiję su disertacijos tematika, pateikiama daugiaciklio stiprumo suvirintuose komponentuose aktualijos ir problematika. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir konkretizuojami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikta tyrimų metodika. Aprašyta bandymų metodų esmė, taikymas, eksperimentų atlikimas bei rezultatų apdorojimo metodai. Trečiajame skyriuje pateikiami atliktų eksperimentinių analitinių tyrimų, kuriais siekta ištirti konstrukcinių veiksnių įtaką suvirintosios jungties suirimo procesui, rezultatai ir jų analizė. Ketvirtajame skyriuje tiriamas suvirintųjų bandinių, paruoštų pagal realių konstrukcijų gamybos technologiją ir veikiamų apkrovomis, atitinkančiomis realių konstrukcijos elementų apkrovimą, atsparumas daugiacikliam irimui, pateikiami gautų tyrimų rezultatai bei jų aptarimas. Penktajame skyriuje, atlikus detalią eksperimentinio analitinio ir skaitinio tyrimo rezultatų analizę, pasiūlyta patobulinta suvirintų konstrukcinių elementų skaičiavimo metodika.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: trys – žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science sąrašą, keturi – tarptautinių konferencijų medžiagose (iš jų 3 įtraukti į ISI Proceedings sąrašą). Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1965-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-051-3
Leidyklos nr.:
1965-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
124 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e