Angelė Kaulakienė. Bibliografinė rodyklė

Sudarė Ona Juršaitė, Lina Rutkienė

Habilituoti daktarai

Quantity

Description

Vilniaus Gedimino  technikos universiteto docentės, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojos Angelės Kaulakienės bibliografinė rodyklė apima jos mokslinę ir pedagoginę veiklą nuo 1971 iki 2014 m.

Bibliografinę rodyklę sudaro septyni skyriai. Pradedama A. Kaulakienės disertacija, nulėmusia tolesnės mokslinės veiklos kryptis. Antrame skyriuje pateikiami tokie leidiniai: monografija, straipsnių rinkinys, žodynai ir enciklopedija, mokomosios  knygos, vertimas. Trečiame skyriuje suregistruoti docentės kartu su bendraautoriais sudaryti, redaguoti ir recenzuoti konferencijų, periodiniai leidiniai, mokslo  darbai. Ketvirtas skyrius skiriamas smulkiesiems  žanrams. Jame pateikiami tiek mokslo leidiniuose, tiek periodiniuose mokslo populiarinamuosiuose, meno ir kultūros leidiniuose publikuoti straipsniai, rodantys, kad A. Kaulakienei buvo svarbi mokslo žinių sklaida, visuomenės švietimas. Penktame skyriuje skaitytojas susipažins su mokslinio darbo ataskaitomis. Docentės veiklai, susijusiai su doktorantų rengimu, skirtas šeštas skyrius. Paskutiniame, septintame, skyriuje pateikiamos publikacijos apie A. Kaulakienę, taigi skaitytojas gali susipažinti su terminologės darbų vertinimu. Leidinio pabaigoje pridedama pavardžių rodyklė.

Įžanginį  straipsnį apie Angelę Kaulakienę parašė VGTU Lietuvių kalbos katedros vedėja doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.

Rengiant bibliografiją  naudotasi įvairiomis  VGTU, KTU, Lietuvių kalbos instituto duomenų bazėmis ir asmeniniu doc. Angelės Kaulakienės archyvu.

Rodyklės sudarytojos nuoširdžiai dėkoja pačiai docentei už pagalbą rengiant šią bibliografinę rodyklę.

Book details

Data sheet

Year:
2015
ISBN:
978-609-457-782-6
Imprint No:
2314-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
66 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
ISSN:
2351-5384
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook