Cikliškai lenkiamų srieginių jungčių deformavimas ir stiprumas

Žilvinas Juchnevičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T).

Disertacijoje, taikant apkrovų pasiskirstymo sriegio vijose modeliavimą, nagrinėjamos lenkiamų srieginių jungčių mažaciklio stiprumo problemos. Modernesnės daugiaciklio ir mažaciklio ilgaamžiškumo skaičiavimo metodikos detaliai, kiekybiškai įvertina ašinės apkrovos pasiskirstymą vijose, kuris leidžia tiksliau įvertinti konstrukcijos ypatumų įtaką. Disertacijoje siekiama ir cikliškai lenkiamoms srieginėms jungtims sukurti apkrovos pasiskirstymo sriegyje skaičiavimo metodą ir pritaikyti jį ciklinio stiprumo skaičiavimui.

Sudaryta lenkiamos srieginės jungties elementų poslinkių darnos lygtis įgalino sukurti trijų ruožų ir daugiaruožį lenkimo apkrovos pasiskirstymo jung­tyje modelius ir įdiegti juos į norminio mažaciklio ilgaamžiškumo skaičiavimo grandinę.

Pirmame skyriuje pateikta literatūros šaltinių analizė. Jame apžvelgiama sunkiai apkrautų srieginių jungčių taikymo sritis ir apkrovimo sąlygos, apžvel­giami ir analizuojami atlikti tyrimai, susiję su srieginių jungčių cikliniu stiprumu.

Antrame skyriuje pateikti sriegio vijų poros deformavimo savybių eksperi­mentinio tyrimo rezultatai ir anksčiau literatūroje neminėtų nukraunamos ir pakartotinai apkraunamos vijų poros savybių analizė.

Trečiame skyriuje pateikta srieginės jungties elementų deformavimo sche­ma, poslinkių darnos diferencialinės lygtys, diferencialinių lygčių analitiniai sprendiniai ir lenkiamos srieginės jungties modeliai – trijų ruožų ir daugiaruožis tamprieji modeliai lenkimo apkrovos pasiskirstymo skaičiavimui.

Ketvirtame skyriuje nustatyti smeigės lenkimo įrąžos, vijų apkrovos bei vietinių įtempių ciklo parametrai. Palyginus skaičiavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatus, patikrinta galimybė modifikuoto norminio mažaciklio ilgaamžiškumo skaičiavimo metodikoje taikyti lenkimo apkrovos pasiskirstymo sriegyje duo­menis.

Penktame skyriuje pateikti du nauji srieginių jungčių ciklinio ilgaamžiš­kumo padidinimo būdai ir jų matematiniai modeliai.

Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: trys – žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science sąrašą ir šeši – konferencijų pranešimų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai Lietuvos ir užsienio šalių konfe­rencijose ir seminaruose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1969-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-053-7
Leidyklos nr.:
1969-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e