Studentų emocinės būklės testavimo metu tyrimas panaudojant biometrines technologijas

Andrej Vlasenko

Daktaro disertacija Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T).

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas kompiuterinės sistemos kūrimas, su kuria būtų galima nustatyti asmens psichoemicinę būseną pagal jo balso signalų požymius. Taip pat pateikiama vyzdžio skersmens matavimo sistema. Taigi, pagrindiniai mokslinio tyrimo objektai yra žmogaus balso požymiai ir jo vyzdžio dydžio pasikeitimo dinamika. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti metodikas ir algoritmus, skirtus automatiškai apdoroti ir išanalizuoti balso signalo požymius. Šių sukurtų algoritmų taikymo sritis – streso valdymo sistemos programinė įranga. Šiame darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: analizuojant kalbėtojo balsą, kalbančiojo psichoemocinės būklės identifikavimo galimybės ir vyzdžio dydžio kaitos dinamika.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros sąrašas ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos bei pranešimai konferencijose ir disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikta asmens biometrinių bei fiziologiniu požymiu analizės pagrindu sukurta „Rekomendacine biometrinė streso valdymo sistema” (angl. Recommended Biometric Stress Management System). Sistema gali padėti nustatyti neigiamą streso lygį, pateikia rekomendacijas jo mažinimui, gali padėti valdyti esamą stresinę situaciją ir mažinti stresą ateityje.

Antrajame skyriuje tiriamos mikrotremoro dažnio (pagrindinio tono (angl. Pitch) fazinės moduliacijos dažnio) aptikimo galimybės. Pasiūlyta mikrotremoro nustatymo metodika bei algoritmas. Nustatyta, kad kai asmuo patiria stresą, mikrotremoro dažnis siekia 12 Hz.

Trečiajame skyriuje tiriamos balso signalų aptikimo galimybės. Pasiūlyta metodika bei algoritmas balso signalo požymio nustatymui. Ištirta, kad kai asmuo yra piktas, pagrindinis tonas (angl. Pitch)  padidėja 30-50% lyginant su neutralia būsena.

Ketvirtajame skyriuje tiriama priklausomybė tarp vyzdžio dydžio ir žmogaus psichoemocinės būklės. Pasiūlyta metodika bei algoritmas, paremtas vyzdžio dydžio kaitos matavimais, skirtas nustatyti psichoemocinę būklę. Aprašoma kompiuterinė sistema, skirta įvertinti vyzdžio dydžio pasikeitimą. Pateikiama priklausomybė tarp vyzdžio dydžio ir asmens emocinės būsenos.

Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių: 3 – mokslo leidiniuose, cituotuose „ISI Web Science“ duomenų bazėse; 4 – buvo publikuojama konferencijų metu, indeksuojama „Thomson ISI Proceedings; 3 kituose antnaujinamuose tarptautiniuose leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1977-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-068-1
Leidyklos nr.:
1977-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
124 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e