Kiekybinių daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė

Rūta Simanavičienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T).

Disertacijoje nagrinėjamas kiekybinių daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumas ir juos taikant gautų sprendimų patikimumas. Daugiatiksliai sprendimo priėmimo metodai taikomi sprendimo priėmimo uždaviniuose, renkantis vieną alternatyvą iš keleto galimų, kai sprendimą priimantis asmuo siekia ne vieno, o kelių tikslų, o alternatyvos vertinamos pagal daugelį efektyvumo rodiklių, kurie gali būti tarpusavyje prieštaraujantys (pvz. kainos ir naudos rodikliai). Pagrindinis tyrimo objektas yra metodų TOPSIS, SAW ir COPRAS jautrumas pradinių duomenų netikslumams. Duomenų netikslumai galimi dėl pradinių duomenų reikšmes nustatančio asmens padarytų klaidų. Tokiu atveju, kai taikant minėtus metodus, alternatyvų vertinimui naudojami pradiniais duomenys turintys tam tikras paklaidas, alternatyvų vertinimai gali būti su paklaidomis, kurios, taikant šiuos metodus, nebėra vertinamos. Išanalizavus susijusius darbus, nustatyta, jog yra metodų, skirtų vertinti sprendimo jautrumą vieno rodiklio atžvilgiu, keičiant reikšmingumo reikšmes, tai - kritiškiausio kriterijaus metodas ir Tornado diagrama. Tačiau šie metodai nepateikia nei sprendimo rezultatų paklaidų, nei rezultato patikimumo laipsnio.

Pagrindinis disertacijos tikslas – įvertinti daugiatikslių, kiekybiniais matavimais pagrįstų sprendimo priėmimo metodų stochastiką.

Sukurtų metodų taikymo sritis – sprendimo paramos sistemų projektavimas, sprendimų patikimumo ir sprendimų priėmimo metodų jautrumo analizė. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: pirmas – nustatyti daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumą, antras – pasiūlyti jautrumo analizės ir patikimumo vertinimo modelį, leidžiantį įvertinti daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumą ir sprendimų, gautų taikant šiuos metodus, patikimumą. Pirmasis uždavinys suformuluotas, atsižvelgiant į pradinių duomenų, naudojamų alternatyvų vertinime, galimą atsitiktinumą. Antrasis – siejasi su sprendimo, gauto taikant nagrinėjamus metodus, patikimumo ir paklaidos vertinimu.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Disertacijos tema paskelbta 12 straipsnių: 5 – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 7 – kituose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1973-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-055-1
Leidyklos nr.:
1973-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e