Inovacijų ir materialiųjų investicijų poveikis šalies ekonominiam augimui: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste

Vytautas Tvaronavičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Socialiniai mokslai, ekonomika (04S).

Disertacijoje nagrinėjamas šalių inovatyvumas ir materialiosios investicijos. Pagrindiniai tyrimų objektai – Europos Sąjungos narių šalių inovatyvumas, materialiosios investicijos atskiruose sektoriuose ir jų tarpusavio sąryšis; ES narių šalių inovatyvumo, ir materialiųjų investicijų poveikis ekonominiam augimui atskiruose ūkio sektoriuose. Pagrindinis disertacijos tikslas – įvertinti šiuolaikinius požiūrius į inovacijas ir materialiąsias investicijas, kaip į heterogeninę ekonomikos augimo varomąją jėgą ir jos poveikį ekonomikos ir atskirų jos sektorių augimui Lietuvoje, įvertinti dėsningumus Europos Sąjungos šalių kontekste.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei keturi priedai. Bendra disertacijos apimtis – 125 puslapiai (neskaičiuojant priedų), 20 iliustracijų, 22 lentelės ir 4 priedai.

Įvade pateikiamas disertacijoje gvildenamos problemos aktualumas, tyrimo tikslas, uždaviniai, pristatomi ginamieji teiginiai bei mokslinis darbo naujumas.

Pirmasis skyrius skirtas inovacijų apžvalgai. Jame pateikiamos skirtingos inovacijų sampratos, apžvelgiamos inovacijų sąvokos ir inovacijų mokslo raida, inovacijų klasifikavimas ir tipai. Skyriuje taip pat pristatomos inovacijų matavimo sistemos, inovacijas stabdantys ir skatinantys veiksniai bei inovacijų teisinė aplinka.

Antrajame skyriuje apžvelgiamos materialiosios investicijos, skirtingi požiūriai į materialiųjų investicijų poveikį ekonominiam augimui, teisinė materialiųjų investicijų aplinka.

Trečiajame skyriuje pristatoma atlikta Lietuvos įmonių inovacinės veiklos apklausa ir jos rezultatai.

Ketvirtajame skyriuje pateikiamas tyrimo modelis, analizuojamas inovacijų ir materialiųjų investicijų tarpusavio poveikis bei šių veiksnių poveikis Europos Sąjungos šalių narių ekonominiam augimui, analizuojant skirtingas struktūros dedamąsias.

Darbo rezultatai suteikia pagalbą vertinant tiesioginių investicijų įtaką inovatyvumui, inovatyvumo įtaką ekonominiam augimui ir tiesioginių investicijų įtaką ekonominiam augimui. Šie vertinimai naudingi formuojant inovacijų ir materialiųjų investicijų skatinimo politiką atskiroms ūkio šakoms (valstybės programos, tiksliniai projektai, tikslinė parama verslui ir kt.).

Disertacijos tema paskelbta 12 publikacijų Lietuvoje ir užsienyje. Devynios iš jų – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, trys – kituose leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1981-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-070-4
Leidyklos nr.:
1981-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e