E. mokymosi rezultatų vertinimo technologijų tyrimas

Jurgita Lieponienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T).

Disertacijoje nagrinėjamos e. mokymosi rezultatų vertinimo problemos, aukštojo mokslo kaitos kontekste. Pagrindinis tyrimo objektas yra automatinis pažymių konvertavimas iš vienos vertinimo skalės į kitą. Šis objektas yra svarbus įgyvendinant Bolonijos proceso nuostatas. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti vertinimų automatinio konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą modelius.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: atlikti tyrimų e. mokymosi rezultatų vertinimo technologijų srityje analizę; išanalizuoti studijų rezultatų modelius ir sistemas; sukurti vertinimų konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą modelius ir juos realizuojančius algoritmus; atlikti sukurtų vertinimo konvertavimo modelių eksperimentinį tyrimą; integruoti vertinimų konvertavimo modelį į e. mokymosi sistemą.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta tyrimų e. mokymosi rezultatų vertinimo technologijų srityje analizė, pagrindžiamas nagrinėjamos temos aktualumas. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados.

Antrajame skyriuje pateikta įvairių šalių studijų rezultatų vertinimo sistemų analizė, nagrinėjama ECTS vertinimo skalė ir aptariamos šios vertinimų skalės taikymo problemos. Skyriaus pabaigoje parenkama pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą metodika ir formuluojamos išvados.

Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose aprašomi sukurti pažymių konvertavimo modeliai ir juos realizuojantys algoritmai, įvertinamas sukurtų algoritmų sudėtingumas, pristatomi modelių eksperimentinio tyrimo rezultatai.

Penktajame skyriuje nagrinėjamas vertinimų konvertavimo modelio integravimas į e. mokymosi sistemas, pasirenkamas pažymių konvertavimo modelis, aptariami pažymių konvertavimo modelio integravimo į Moodle sistemą klausimai.

Disertacijos tema paskelbta 12 straipsnių: 5 straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 2 – konferencijų medžiagoje, referuotoje ISI duomenų bazėje, 1 – tarptautinės konferencijos medžiagoje, 2 – respublikinių konferencijų medžiagoje, 2 – kituose recenzuojamuose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityta 12 pranešimų respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1992-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-133-6
Leidyklos nr.:
1992-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
152 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e