Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas

Simona Ramanauskaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T).

Disertacijoje nagrinėjamos internetinės paslaugos sutrikdymo (angl. DoS – Denial of Service) atakos ir jų modeliavimo priemonės. Tai kibernetinių atakų tipas, kurių metu siekiama tam tikro tinkle veikiančio mazgo teikiamas paslaugas padaryti neprieinamas jų teisėtiems klientams. DoS atakos gali turėti daug skirtingų tipų, todėl šio darbo pagrindinis tyrimų objektas yra srautinė internetinės paslaugos sutrikdymo (angl. DDoS – Distributed Denial of Service) ataka, kuri paslaugos sutrikdymo siekia naudodama bent kelis atakuojančiuosius kompiuterius vienu metu ir kuri siekia išnaudoti visus pasirinkto tipo resursus tą paslaugą teikiančiame mazge. DDoS atakos aktualios dėl šių priežasčių: šiuo metu nėra apsaugos priemonių, leidžiančių patikimai ir užtikrintai apsisaugoti nuo jų keliamos grėsmės; jas gali sukelti net ir teisėti vartotojai, netinkamai elgdamiesi ar esant netinkamai paruoštai sistemai; internete teikiamos paslaugos vis dažniau naudojamos kasdieniniame gyvenime ir jų blokavimas ar kokybės suprastėjimas gali neigiamai paveikti kitų sistemų ar jų vartotojų darbą.

Pagrindinis šios disertacijos tikslas – sukurti jungtinį DDoS atakos sėkmės tikimybės vertinimo modelį. Šis modelis leistų įvertinti kompiuterinės technikos sugebėjimą atlaikyti skirtingo tipo ir galingumo DDoS atakas, todėl galėtų būti taikomas prevencijai bei paslaugų tiekėjų kokybės vertinimui.

Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama DoS atakų specifika, analizuojamos egzistuojančios DoS atakų ir jų kontrpriemonių taksonomijos, šiame skyriuje taip pat apžvelgiama kompiuterių tinklų modeliavimo specifika ir analizuojami egzistuojantys DoS ar DDoS atakų modeliai.

Antrajame skyriuje aprašomos siūlomos DoS atakų ir jų kontrpriemonių taksonomijos, o trečiajame pateikiami siūlomi modeliai skirtingo tipo DDoS atakoms ir vienas jungtinis DDoS atakų modelis.

Ketvirtajame ir penktajame skyriuose pateikiami atliktų tyrimų rezultatai, kurie lyginami su OPNET modeliavimo įrankio rezultatais ir analizuojamos DDoS atakos savybės esant skirtingoms situacijoms.

Pasiūlytas jungtinis DDoS atakų modelis yra lengvai plečiamas ir gali būti taikomas skirtingo tipo DDoS atakų išankstiniam sėkmės vertinimui.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1997-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-141-1
Leidyklos nr.:
1997-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
130 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e