Azoto dioksido difuzinių ėmiklių tyrimai ir tobulinimas

Vaida Šerevičienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T).

Disertacijoje nagrinėjami difuziniai ėmikliai dujinių oro teršalų koncentracijai matuoti. Difuziniai ėmikliai vis labiau populiarėja dėl savo paprastumo, pigumo ir galimybės išdėstyti daugelyje vietų. Darbo tikslas – ištirti svarbiausius veiksnius darančius įtaką difuzinio ėmiklio matavimo tikslumui. Remiantis atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatais patobulinti difuzinius ėmiklius ir nustatyti jų jautrį bei neapibrėžtį. Darbe įgyvendintas pagrindinis uždavinys: kompleksiškai ištirta atskirų veiksnių – difuzinių ėmiklių ilgio, impregnavimo pagrindo, sugeriamojo tirpalo, aplinkos temperatūros ir drėgnio – įtaka. Uždaviniai, suformuluoti atsižvelgus į analizuojamąją problemą ir ieškant informacijos Lietuvoje ir kitose šalyse, siejasi su atliktų tyrimų ir modeliavimo rezultatais.

Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienas priedas.

Įvadiniame skyriuje aptarta tiriamoji problema ir darbo aktualumas, aprašytas tyrimų objektas, suformuluotas darbo tikslas bei iškelti uždaviniai, aprašyta tyrimų metodika, atskleistas mokslinis darbo naujumas, pagrįsta praktinė darbo rezultatų reikšmė, pateikti ginamieji teiginiai. Pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje išanalizuotas azoto dioksido susidarymas ir sklaida aplinkos ore, išnagrinėti difuziniai ėmikliai ir jų veikimo ir konstrukcijų ypatumai, detalizuoti selektyvūs sugeriamieji tirpalai ir jų veikimui turintys įtakos aplinkos veiksniai. Taip pat išanalizuoti programiniai paketai, skirti azoto dioksido sklaidai aplinkos ore modeliuoti. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir iškelti tolesnių mokslinių tyrimų uždaviniai. Antrajame skyriuje pristatyta difuzinių ėmiklių laboratorinių tyrimų metodika ir pateikta gautųjų rezultatų analizė bei išvados. Trečiajame skyriuje atskleista natūrinių eksperimentų tyrimų metodika. Įvertintas skirtingos sudėties difuzinių ėmiklių matavimo tikslumas eksponuojant juos Mažeikių rajono teritorijoje. Detalizuota rezultatų analizė ir išvados. Ketvirtajame skyriuje pristatyta modeliavimo metodika, pateiktas azoto dioksido sklaidos Vilniaus miesto Žirmūnų mikrorajono aplinkos ore modeliavimo ir tyrimų metu gautų rezultatų palyginimas, suformuluotos išvados. Penktajame skyriuje aprašytas inžinerinis sprendimas leidžiantis vienu metu matuoti dviejų neorganinių teršalų koncentraciją.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: du – žurnaluose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje, du – mokslo žurnaluose, referuojamose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, vienas – tarptautinės konferencijos Lietuvoje medžiagoje, vienas – recenzuojamoje konferencijos Lietuvoje medžiagoje ir vienas – nerecenzuojamoje konferencijos Lietuvoje medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 7 pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2001-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-134-3
Leidyklos nr.:
2001-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e