Dvimasės elektromechaninės sistemos pereinamųjų vyksmų tyrimas

Sigitas Juraitis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija (01T).

Disertacijoje nagrinėjamos dvimasės elektromechaninės sistemos, sudaromi kompiuteriniai imitaciniai modeliai, pristatomi nevaldomų ir valdomų dvimasių elektromechaninių sistemų tyrimai, atlikti pritaikius skirtingus valdymo dėsnius. Toliau tekste pristatomas dvimasės elektromechaninės sistemos eksperimentinio stendo konstravimas bei pateikiami gauti pereinamųjų vyksmų rezultatai.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi pagrindiniai skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje pateikiama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus paskelbtos publikacijos disertacijos tema ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros analizė ir redukuotos vienmasės sistemos bei tampriosios dvimasės sistemos su laisvumu matematinis aprašymas. Toliau tekste pateikiami asinchroninių variklių skirtingose koordinačių sistemose matematiniai modeliai, aprašomi vektorinio ir neraiškiosios logikos reguliatoriaus valdymo principai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje aprašomi: sudaryti asinchroninių variklių imitaciniai modeliai, dvimasės sistemos modelis su variklio teorine momento kitimo laike išraiška, vektorinio valdymo ir neraiškiosios logikos reguliatoriaus imitaciniai modeliai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados.

Trečiajame skyriuje pristatomi dvimasės elektromechaninės sistemos imitaciniai modeliai su asinchroniniu varikliu, valdomu vektoriniu būdu ir neraiškiosios logikos reguliatoriumi, aprašomi imitaciniai bandymai, atlikti keičiant sistemos parametrus ir apkrovą, analizuojami gauti greičio ir momento pereinamieji vyksmai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados.

Ketvirtajame skyriuje aprašomi: eksperimentinio stendo konstravimas, specialaus greičio matavimo prietaiso kūrimas, atlikti tyrimai su skirtingomis apkrovomis, gauti greičio ir momento pereinamieji vyksmai. Lyginant eksperimentinius rezultatus su imitaciniais, atliekama imitacinių rezultatų adekvatumo patikra.

Disertacijos tema paskelbti devyni moksliniai straipsniai. Šeši – periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę; keturi – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje. Trys – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti devyni pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2012-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-140-4
Leidyklos nr.:
2012-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e