Antipirenų poveikis medienos ir jos gaminių degumui

Vladas Praniauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama antipireninių tirpalų įtaka medienos ir jos gaminių degumo savybėms. Pagrindiniai tyrimo objektai – neimpregnuota ir antipireniniu tirpalu impregnuota mediena ir jos gaminiai. Detali paminėtų objektų analizė, gautų rezultatų palyginimas ir teisinga, objektyvi rezultatų interpretacija leistų sumažinti gaisro kilimo tikimybę ir liepsnos plitimą.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės nustatymas bei medienos gaminių degumo savybių prognozavimas.

Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienas priedas.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados ir formuluojami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje aptariamos tyrimams naudotos medžiagos, gaminiai, įranga ir metodikos.

Trečiajame skyriuje tiriama antipireninių tirpalų įtaka medienos ir jos gaminių degumui.

Ketvirtajame skyriuje tiriama antipireninių tirpalų įtaka dūmų bei anglies dvideginio susidarymui medienos ir jos gaminių degimo metu.

Penktajame skyriuje pristatomi antipireniniais tirpalais padengtų medinių konstrukcijų dangos natūralaus senėjimo rezultatai. Darbo pabaigoje suformuluojamos bendrosios išvados.

Disertacijos tema išspausdinti šeši moksliniai straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Web of Science sąrašą, du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Index Copernicus sąrašą, du – recenzuojamuose tarptautinių konferencijų straipsnių rinkiniuose, vienas – respublikinės konferencijos straipsnių rinkinyje. Disertacijos tema perskaityti aštuoni pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose. Remiantis tyrimų rezultatais sukurta medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės nustatymo metodika ir pateikta paraiška sukurtam antipireniniam tirpalui patentuoti.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.3846/2019-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2008
ISBN:
978-609-457-272-2
Leidyklos nr.:
2019-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
164 p.
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e