Informacinės sistemos skirtingų aspektų modelių darnos tikrinimo tyrimas

Rūta Dubauskaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Projektuodami informacinę sistemą sukuriame skirtingus modelius pagal duomenų, procesų ir kitus aspektus. Šiuo atveju yra rizika, kad sistemos specifikacijoje bus darnos pažeidimų dėl tarpusavyje nesuderintų modelių. Darnūs ir neprieštaringi modeliai yra reikalingi tolesniam pradinių modelių transformavimui ir galiausiai IS programinio kodo generavimui. Siekiant pagerinti modelių darną projektavimo fazėje, disertacijoje yra pasiūlytas IS skirtingų aspektų modelių darnos tikrinimo metodas. Siūlomas metodas yra grindžiamas taisyklėmis tarp skirtingų aspektų modelių. Taisyklės apibrėžiamos modeliavimo kalbos metamodelio lygmenyje. Siūlomas metodas taip pat apima darnos taisyklių reikalavimus. Svarbiausi iš jų yra vykdymo lygmens priskyrimas taisyklėms ir taisyklių verfikavimas pagal modeliavimo kalbos metamodelį.

Pagrindinės disertacijos dalys yra: įvadas, 3 skyriai ir išvados.

Pirmasis skyrius skirtas susijusios literatūros apžvalgai. Jame pateikta darnos (angl. consistency) sąvokos analizė, pristatyta IDEF ir UML specifikacijų, objektinių modeliavimo metodų ir projektavimo įrankių analizė darnos požiūriu. Šiame skyriuje taip pat yra analizuojami specialūs modelių tikrinimo metodai ir juose naudojamos darnos taisyklės. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pristatomas IS skirtingų aspektų modelių darnos tikrinimo metodas, ypatingas dėmesys skiriamas darnos taisyklių reikalavimams. Sukurtas darnos tikrinimo metodas nepriklausomas nuo konkrečios modeliavimo kalbos. Jo pritaikomumas iliustruotas specializuojant pasiūlytą metodai UML modelių darnai tikrinti. Darbe pateikiami siūlomi darnos taisyklių reikalavimai, darnos užtikrinimo procesų detalūs aprašymai bei darnos įvertinimo būdas. Z notacija naudojama siūlomam metodui formalizuoti.

Trečiajame skyriuje pateikiami eksperimentų, skirtų įvertinti darnos tikrinimo metodą, rezultatai. Pasiūlyti darnos taisyklių reikalavimai įvertinti naudojant klausimyną ir surinkti duomenys apdoroti naudojant paired t-test metodą. Pasiūlyto metodo įgyvendinamumas taip pat iliustruotas sukuriant siūlomo metodo programinės įrangos prototipą, skirtą MagicDraw UML įrankiui.

Darbas baigiamas išvadomis apie atliktą tyrimą.

Disertacijos tema paskelbta 12 mokslinių straipsnių, iš jų 5 periodiniuose recenzuojamuose žurnaluose, 7 kituose leidiniuose. 1 straipsnis yra priimtas spausdinti į recenzuojamą tarptautinės konferencijos leidinį. Atliktų tyrimų rezultatai pristatyti 10-yje konferencijų vykusių užsienyje ir Lietuvoje.  

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2022-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-298-2
Leidyklos nr.:
2022-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e