Sapropelio panaudojimo šilumos gamybai tyrimai ir aplinkosauginis vertinimas

Justyna Kozlovska

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos sapropelio susidarymo priežastys, analizuojamos pagrindinės jo savybės ir sudėtis, taip pat panaudojimo galimybės biokuro briketams gaminti. Pagrindinis tyrimų objektas yra sapropelis ir galimybė jį panaudoti kaip rišamąją medžiagą biokuro briketams gaminti. Pagrindinis disertacijos darbo tikslas – kompleksinių tyrimų metu šiluminiu bei aplinkosauginiu požiūriu nustatyti sapropelio tinkamumą biokuro briketų gamybai, įvertinti veiksnius, darančius įtaką jam, kaip biokuro rūšiai, ir panaudojimo šilumos energijos gamybai galimybes.

Šiame darbe sprendžiami tokie uždaviniai: ištirti cheminių sapropelio elementų sudėtį ir organinės anglies kiekį, išanalizuoti mechanines briketų su sapropelio, kaip rišiklio, savybes, nustatyti šilumines sapropelio ir jo mišinių su kitu biokuru briketų charakteristikas bei įvertinti šių briketų deginimo proceso metu išsiskiriančių dujinių teršalų emisijas, taip pat sumodeliuoti sapropelio briketų degimo procesą bei teršalų išsiskyrimą ir pasiūlyti optimalų biokuro briketo su sapropeliu mišinio variantą.

Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes, vienas – recenzuojamame tarptautinės konferencijos leidinyje, įtrauktame į Web of Science, Thomson Reuters duomenų bazes, vienas – recenzuojamoje tarptautinėje konferencijos Lietuvoje medžiagoje, du – recenzuojamuose konferencijų Lietuvoje leidiniuose, vienas – nerecenzuojamoje konferencijos Lietuvoje medžiagoje. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti 7 mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2103-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2012
ISBN:
978-609-457-411-5
Leidyklos nr.:
2103-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
170 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e