Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas

Andrius Litvinaitis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos biogeninių medžiagų migracijos Lietuvos upių pakrančių nuogulose ypatybės ir jų įtaka upių vandens kokybei. Tyrimų objektu pasirinkti šeši skirtingose Lietuvos hidrologinėse srityse esantys tipingų nuogulų upių baseinai. Toks objektų pasirinkimas leidžia darbo rezultatus taikyti bet kuriame Lietuvos upės baseine. Disertacijos tikslas – atsižvelgiant į klimatines bei upės baseino geomorfologines sąlygas nustatyti biogeninių medžiagų migracijos ypatybes nuogulose, gruntiniuose ir paviršiaus vandenyse, siekiant įvertinti biogeninių medžiagų koncentracijų kaitą upių pakrančių skirtingų nuogulų aeracinėse zonose ir jos įtaką upių vandens kokybei. Darbe analitiniais, natūriniais ir eksperimentiniais tyrimais, matematiniu modeliavimu įvertinami biogeninių medžiagų koncentracijų kaitos dėsningumai upių baseinuose ir pakrantėse.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje suformuluota tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų aprobavimas, ginamieji teiginiai. Įvade pateiktos autoriaus disertacijos tema paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikta mokslinės literatūros biogeninių medžiagų migracijos gamtoje, upės baseino teritorinės struktūros įtakos tyrimų, Lietuvos upių vandens kokybės tyrimų, modeliavimo programų tematika, apžvalga.

Antrame skyriuje pateiktos tyrimo objekto charakteristikos, pateiktos analitinių, natūrinių ir eksperimentinių tyrimų, matematinio modeliavimo metodikos.

Trečiame skyriuje pateikiami upių hidrologinių ir hidrocheminių parametrų kaitos, jų priklausomybės nuo baseinų geomorfologinių sąlygų bei nuogulų analitinių tyrimų rezultatai. Pateikiami biogeninių medžiagų migracijos nuogulų aeracijos zonoje ir gruntinio vandens paviršiaus natūrinių ir eksperimentinių tyrimų,  matematinio modeliavimo rezultatai.

Disertacijos tema paskelbta 11 straipsnių: 4 straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir 7 straipsniai kituose leidiniuose. Disertacijos tema skaityti 9 pranešimai Lietuvos ir užsienio konferencijose. Disertacijos tema vesti 2 seminarai: Lulea technikos universitete (Švedija) ir Rygos technikos universitete (Latvija).

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2117-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-471-9
Leidyklos nr.:
2117-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e