Sparno profilių aerodinaminių charakteristikų tyrimas

Laurynas Naujokaitis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje siekiama įvertinti pagrindinių sparno profilių parametrų įtaką aerodinaminėms jo charakteristikoms. Taikant skaitinius metodus, eksperimentinius tyrimus ir lyginamąją analizę, siekiama ištirti ir įvertinti dirbtinio trikdžio įtaką profiliniam pasipriešinimui ir patikslinti maksimalios jėgos prognozavimą. Todėl disertacijos tyrimų objektas yra sparno profilio aerodinaminės charakteristikos. Tikslas – ištirti ir įvertinti dirbtinio trikdžio įtaką sparno profiliniam pasipriešinimui, nustatyti priklausomybę tarp jo formos, tvirtinimo vietos ir laminariojo turbulentinio virsmo vietos, patikslinti maksimalios keliamosios jėgos prognozavimo metodiką vidutiniams Reinoldso skaičiams.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų sąrašai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje išanalizuota sparno profilių aerodinaminių charakteristikų įtaka lėktuvo ir sklandytuvo skrydžio charakteristikoms. Nustatyta aerodinaminių charakteristikų reikšmė ir veiksniai, leidžiantys jas pagerinti. Išanalizuoti eksperimentiniai tyrimai laisvo sklandytuvo skrydžio metu ir eksperimentinių tyrimų metodika.

Antrajame skyriuje išnagrinėti skaitiniai sparno profilio aerodinaminių charakteristikų modeliavimo metodai. Atlikti skaitiniai tyrimai ir lyginamoji analizė tarp įvairiais skaitinio modeliavimo metodais gautų rezultatų. Skaitiniais metodais ištirta laminariojo atsiskyrimo burbulo, fiksuoto virsmo ir jo vietos įtaka profiliniam sparno pasipriešinimui.

Trečiajame skyriuje tiriama dirbtinių trikdžių formos, tvirtinimo vietos ir laminariojo turbulentinio virsmo vietos įtaka sparno profilio aerodinaminėms charakteristikoms. Aprašoma eksperimentinių tyrimų metodika ir įranga. Pateikiami skaitinio modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatai ir jų lyginamoji analizė. Skaitinių modeliavimų rezultatai lyginami su mokslinėje literatūroje publikuotais eksperimentiniais tyrimais.

Ketvirtajame skyriuje tiriamas maksimalios keliamosios jėgos prognozavimas remiantis slėgio skirtumo taisykle. Atlikti skaitiniai tyrimai palyginti su mokslinėje literatūroje publikuotais eksperimentiniais rezultatais. Patikslinta metodika, kuri leidžia daug tiksliau prognozuoti maksimalią keliamąją jėgą esant vidutiniams Reinoldso skaičiams.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2143-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-481-8
Leidyklos nr.:
2143-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e