Geriamojo vandens kokybės tyrimai ir gerinimo priemonės

Ramunė Albrektienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama geriamojo vandens kokybė bei gerinimo priemonės. Pagrindinis tyrimo objektas yra požeminis vanduo, kuriame leistinas geriamojo vandens higienos normas viršija amonio jonai, geležies, mangano ir organinių junginių koncentracijos. Disertacijos tikslas – ištirti geriamojo vandens ruošimo technologijas. Darbe sprendžiami uždaviniai: atlikti organinių junginių nustatymo metodų palyginamąją analizę, nustatyti požeminiame vandenyje esančias organinių junginių frakcijas, ištirti trijų koaguliantų efektyvumą bei filtravimo užpildų dozuojant koaguliantą panaudojimo galimybes šalinant amonio jonus, geležies, mangano ir organinius junginius iš požeminio vandens. Gamybinėmis sąlygomis ištirti geriamojo vandens ruošimo įrenginius.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros analizei. Pateikiami vandens kokybės parametrai ir gerinimo priemonės. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrame skyriuje pateiktos naudojamos vandens kokybės rodiklių nustatymo metodikos. Aprašomi filtravimo užpildų laboratorinio stendo bei geriamojo vandens ruošimo įrenginių stendo darbo gamybinėmis sąlygomis principai.

Trečiajame skyriuje pateikta organinių junginių nustatymo metodų palyginamoji analizė, organinių junginių frakcijų nustatymo tyrimų rezultatai, koaguliantų efektyvumo ir filtravimo užpildų panaudojimo galimybių tyrimų rezultatai bei geriamojo vandens ruošimo įrenginių stendo darbo gamybinėmis sąlygomis tyrimų rezultatai.

Disertacijos tema yra paskelbta 12 mokslinių straipsnių: du – mokslo žurnaluose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje, keturi – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į kitas duomenų bazes, vienas – konferencijų medžiagoje, referuojamoje ISI Proceedings duomenų bazėje, keturi – užsienio tarptautinių konferencijų medžiagose, vienas – Lietuvos konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti vienas pranešimas respublikinėje ir penki pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2123-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-473-3
Leidyklos nr.:
2123-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
126 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e