Mobiliojo ryšio elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai ir sklaidos mažinimo priemonės

Raimondas Buckus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama mobiliojo ryšio antenų ir mobiliųjų telefonų spinduliuojama elektromagnetinė spinduliuotė. Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti mobiliojo ryšio antenų ir mobiliųjų telefonų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės sklaidą ir sukurti apsaugos priemones.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: skirtingos efektyviosios spinduliuotės galios antenų ir mobilųjų telefonų elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos įvertinimas bei modeliavimas, taip pat elektromagnetinę spinduliuotę ekranuojančiųjų medžiagų ištyrimas bei mobiliojo telefono dėklo, apsaugančio nuo elektromagnetinės spinduliuotės, sukūrimas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptarta tiriamoji problema ir darbo aktualumas, aprašytas tyrimų objektas, suformuluotas darbo tikslas bei iškelti uždaviniai, aprašyta tyrimų metodika, atskleistas mokslinis darbo naujumas, pagrįsta praktinė darbo rezultatų reikšmė ir pateikti ginamieji teiginiai. Taip pat pristatytos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos bei pranešimai konferencijose ir detalizuota disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama mokslo darbų disertacijos temos apžvalga, kurioje aptariamos mobiliojo ryšio elektromagnetinės spinduliuotės savybės, atskleidžiami modeliavimo ir matavimo metodikos bei ekranavimo principai. Antrajame skyriuje detalizuojama antenų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų ir mobiliųjų telefonų elektrinio lauko stiprio, taip pat elektromagnetinės spinduliuotės modeliavimo ir elektromagnetinę spinduliuotę ekranuojančiųjų medžiagų tyrimų metodika. Trečiajame skyriuje pateikiama antenų elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos ypatumų analizė ir nagrinėjami skirtingų mobiliųjų telefonų sukurto elektrinio lauko stiprio eksperimentinių tyrimų duomenys bei gautieji elektromagnetinės spinduliuotės modeliavimo rezultatai. Skyriuje atskleidžiami elektromagnetinę spinduliuotę mažinančių ekranuojančiųjų medžiagų tyrimai, pristatomas gautų tyrimų pagrindu sukurtas mobiliojo telefono dėklas.

Disertacijos tema paskelbti 5 straipsniai: du – mokslo žurnaluose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje, vienas – mokslo žurnale, referuojamoje kitoje tarptautinėje duomenų bazėje, vienas – tarptautinės konferencijos Lietuvoje medžiagoje, vienas – recenzuojamos tarptautinės konferencijos užsienyje medžiagoje. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti 7 mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2136-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-485-6
Leidyklos nr.:
2136-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
156 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e