Kolmatacijos procesų eksperimentiniai tyrimai ir lėtinimo priemonių taikymas sąvartynams

Kristina Bazienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama komunalinių atliekų sąvartyno filtrato drenažo sluoksnio kolmatacijos problema. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti komunalinių atliekų sąvartyno filtrato savybes, kurios apibūdina kolmatacijos procesus drenažo sluoksnyje, surasti tyrimų metu naudojamo drenažo užpildo efektyvią sudėtį, kuri išlaiko laidumo funkciją ir mažiau kenkia aplinkai.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: nustatyti komunalinių atliekų sąvartyno filtrato cheminiai elementai, kurie turi įtakos drenažo sluoksnio kolmatacijai; naudojant komunalinių atliekų sąvartyno filtratą atlikti drenažo sluoksnio, kolonėlės tyrimai su skirtingos sudėties medžiagomis ir nustatyti kolonėlių užpildų poringumo pokyčiai, nustatyta tinkamą naudojamų medžiagų (skaldos ir smulkintų naudotų padangų) sudėtis drenažo sluoksnio užpildui formuoti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, formuluojamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmas skyrius skirtas literatūros analizei. Šiame skyriuje nagrinėjami kolmatacijos procesai, vykstantys komunalinių atliekų sąvartynuose. Skyriuje apžvelgti iki šiol pasaulyje atlikti kolmatacijos tyrimai, išanalizuoti gauti jų rezultatai. Skyriaus pabaigoje formuluojami disertacijos darbo uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiamos skirtingų medžiagų kolmatacijos tyrimų metodikos. Taip pat pateikta parametrų, turinčių įtakos kolmatacijos procesams, nustatymo metodika.

Trečiame skyriuje pateikiama atliktų tyrimų rezultatų analizė. Skirtingiems užpildams išmatuoti ir apskaičiuoti pagrindiniai kolmatacijos procesus apibūdinantys parametrai: poringumas ir poringumo koeficientas. Eksperimentinių tyrimų metu gauti tiek užpildų, tiek ir filtrato koncentracijų kaitos rezultatai panaudoti prognostiniams poringumo mažėjimo vertinimams.

Disertacijos tema yra paskelbti 6 moksliniai straipsniai: du – mokslo žurnaluose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje, vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į kitas duomenų bazes, vienas – konferencijų medžiagoje, referuojamoje ISI Proceedings duomenų bazėje, du – recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje, įtrauktoje į Index Copernicus duomenų bazę.

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti trijose respublikinėse ir dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2134-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-486-3
Leidyklos nr.:
2134-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
130 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e