Automobilių skirstymo tinklo modeliavimas jungiant gamintojų tiekimo kanalus

Aurimas Vilkelis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos Europos naujų automobilių skirstymo problemos. Pagrindinis darbo objektas – skirstymo tinklas, jungiantis skirtingus automobilių gamintojų produkcijos tiekimo kanalus Europoje. Autoriaus sukurtas automobilių produkcijos skirstymo modelis leidžia nustatyti silpnu transporto ryšiu susijusius regionus ir pritaikyti krovinių transportavimo alternatyvas, kurios užtikrintų efektyvesnį transporto resursų panaudojimą mažinant tuščios ridos, nepilno pakrovimo faktorius bei pačių transporto priemonių poreikį.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei septyni priedai.

Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje Europos Sąjungoje automobilių pramonės raidą nulėmusių veiksnių analizė. Ištirti įvairių automobilių gamintojų produkcijos skirstymui taikomi sprendimai bei pateikiami geros praktikos pavyzdžiai. Atlikta mokslinės literatūros šaltinių, skirtų pagamintos produkcijos skirstymo problemoms spręsti, analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados.

Antrajame skyriuje aprašyta logistinio bendradarbiavimo koncepcija, susisteminti statistiniai automobilių gamybos bei pardavimo duomenys. Skyriuje pateikiamas autoriaus sudarytas naujų automobilių tiekimo į skirstymo centrus ryšio nustatymo algoritmas bei hipotetinis produkcijos tiekimo ir transporto srautų modelis.

Trečiajame skyriuje pateikiamas transporto srautų jungimo algoritmas, kurio pagrindu buvo apskaičiuojamos pakrovimų alternatyvos ir tokiu būdu užtikrinamas transporto priemonių naudojimo tęstinumas. Galimų naujų automobilių skirstymo tinklo sutrikimų nustatymui suformuoti du skirstymo variantai: pagal pirmąjį visas pagamintos produkcijos srautas buvo priskirtas kelių, o pagal antrajį – kelių, geležinkelių bei jūrų transportui.

Disertacijos tema publikuoti 6 moksliniai straipsniai ir pristatyti 4 pranešimai Lietuvos konferencijose. Doktorantūros studijų metu stažuotasi įmonėje „Gefco Österreich GmbH“, Austrijoje, ETH Ciuricho universitete, Eismo planavimo ir transporto sistemų institute, Šveicarijoje, FH Erfurto universitete, Transporto ir erdvinio planavimo institute, Vokietijoje. Bendra išvykų trukmė – 7 mėnesiai.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2159-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-539-6
Leidyklos nr.:
2159-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
112 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e